Програма ДЮСШ
Середа, 12 січня 2011, 13:30

Поскільки всі ми,і розробники і читачі цього сайту є великими фанатами такої цікавої гри ,як волейбол,пропонуємо до широкого загального обговорення один з перших документів,який ,ми надіємось,з часом стане основою для справжньої програми справжньої спортивної волейбольної школи ,яка виростить перший врожай спортсменів-ігровиків ,завдяки тому насінню здорового способу життя,який ми разом з вами і сіємо на нашій суспільній ниві.Прохання свої думки та пропозиції надсилати на сайт ,скориставшисть можливістю інтерактивного спілкування(як в однокласниках),яка уже є на нашому сайті(тільки зареєструйтесь)

Поскільки всі ми,і розробники і читачі цього сайту є великими фанатами такої цікавої гри ,як волейбол,пропонуємо до широкого загального обговорення один з перших документів,який ,ми надіємось,з часом стане основою для справжньої програми справжньої спортивної волейбольної школи ,яка виростить перший врожай спортсменів-ігровиків ,завдяки тому насінню здорового способу життя,який ми разом з вами і сіємо на нашій суспільній ниві.Прохання свої думки та пропозиції надсилати на сайт ,скориставшисть можливістю інтерактивного спілкування(як в однокласниках),яка уже є на нашому сайті(тільки зареєструйтесь)

Проект програми роботи відділення ДЮСШ з волейболу

Волейбол – двобічна гра, метою якої є направляючи м’яч над сіткою, влучити в майданчик суперника, або заставити його помилитись.

Спортивна підготовка – багаторічний процес,який охоплює тренування сортсменів,їх підготовку до змагань та участь у них, організацію тренувального процесу та змагань, науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення тренування та змагань, що зумовлює потребу створення належних умов для поєднання з роботою,навчанням і відпочинком.

Спортивне тренування-складова спортивної підготовки, спеціалізований процес ,підгрунття якого становить виконання фізичних вправ з метою розвитку та удосконалення фізичних якостей та здібностей, що зумовлюють готовність спортсмена для досягнення найкращих результатів в ігрових видах спорту.

Мета спортивної підготовки-досягнення максимально можливого для індивідума рівня техніко-тактичної, фізичної та психологічної підготовленості,зумовленого специфікою волейболу та вимогами змагальної діяльності.

Основні завдання спортивної підготовки:

 • себічний гармонійний розвиток учнів;
 • формування спеціальних знань,умінь та навичок потрібних для успішної діяльності в волейболі;
 • засвоєння техніки і тактики волейболу;
 • забезпечення потрібного рівння розвитку рухових якостей,можливостей функціональних систем організму,що несуть основне навантаження в волейболі;
 • виховання належних моральних і вольових якостей;
 • забезпечення потрібного рівня спеціальної підготовки;
 • придбання теоретичних знань і практичного досвіду,потрібного для тренувальної і змагальної діяльності;

Викладенні завдання визначають основні напрями спортивної підготовки: технічну,фізичну,психологічну й інтегральну.

Основні напрями удосконалення системи спортивної підготовки (волейболістів):

 1. різке зростання обсягу тренувальної та змагальної діяльності.
 2. Суворе дотримання належного співвідношення системи тренування школярів із специфічними вимогами волейболу, що виявляється в різкому зростані спеціальної підготовки у загальному обсязі тренувальної роботи.
 3. Максимальна орієнтація на індивідуальні задатки й здібності кожного спортсмена в обраній спортивній спеціалізації при розробці всієї системи багаторічної підготовки,визначення раціональної структури змагальної діяльності.
 4. Постійне підвищеня змагальної практики як ефективного засособу мобілізації функціональних ресурсів роганізму школярів, стимуляція адптаційних процесів і підвищення на цих засадах ефективності їх підготовки.
 5. Прагнення до суворо збалансованої системи тренувальних і змагальних навантажень,відпочинку,харчування і засобів відновлення,стимулювання пацездатності та мобілізації функціональних резервів.
 6. Поширення нетрадиційних засобів підготовки: використання приладів,обладнання та методичних прийомів,застосування тренажерів,що забезпечує удосконалення різних рухових якостей.
 7. Орієнтація системи спортивного тренування на досягнення оптимальної структури змагальної діяьності.
 8. Удосконалення системи управління тренувальним процесом на засадах об’єктивного визначення структури змагальної діяльності та підготовленості з урахуванням як загальних закономірностей становлення спортивної майстерності у волейболі,так й індивідуальних можливостей спортсменів.

Динамічність системи підготовки,її оперативна корекція на підставі постійного вивчення та урахування як загальних тенденцій розвитку олімпійського спорту, так й особливостей розвитку волейболу-зміни правил змагань та умов їх проведення, використання нового інвентаря та обладнання, розширення календаря та змін значущості різних змагань.

 

Багаторічну підготовку поділяють на п’ять етапів,кожен з яких має чітко визначені цілі,завдання та зміст:

Багаторічну підготовку поділяють на п’ять етапів,кожен з яких має чітко визначені цілі,завдання та зміст:

 1. початкової підготовки...6-10;
 2. попередньої базової підготовки...11-15;
 3. спеціальної базової підготовки...16-19;
 4. максимальної реалізації індивідуальних можливостей...20-26;
 5. збереження досягнень...27-32;

Режим роботи та наповнюваність навчальних груп

Рік навчання Вік учнів Кількість Вимоги до спортивної підготовленості
    груп у школі учнів у групі годин на тиждень
1 2 3 4 5 6
Спортивно-оздорочі групи
  6 і старші 1 і більше 16 6 Виконати контрольно нормативні вимоги за віковими групами
Групи початкової підготовки
1-й Більше 1 6-8 8-11 3-юнків 3-дівчаток 14-16 8 10 Виконати контрольні нормативи за вимогами програи
Навчально-тренувальні групи
1-й 2-й більше 2 11-1212-13 13-14 14-15-16 -222)2 12121212 12141820 50% III юн.розряд III юн.розряд50% II юн.розряд50% II,I юн.розряд 
Групи спортивного удосконалення
1-й 2-й 3-й більше 3 16-1717-1818-19 222 888 242628 III розрядII розрядII 50% I розряд
Групи вищої спортивної майстерності
термін 18 і старші 2 6 32 I розряд,50% кмс,увійти до складу професійної команди

Стисла характеристика кожного етапу підготовки:

 1. початкової підготовки.(Створення у дітей уявлення про гру;навчити основам техніки: стійка,переміщення.Привити стійкий інтерес до занять волейболом,здорового способу життя.Широке використання ігрового методу,рухливих ігор, естафет,волейболу за спрощеними правилами- «піонербол», «м’яч вповітрі», «два м’ячі».Спосіб організації груповий.)Даний етап підготовки покладений на ЗОШ.
 2. попередньої базової підготовки.(Удосконалення основ техніки, вивчення основних технічних прийомів: «прийом» передача двома руками знизу, передача двома зверху,подача,нападаючий удар,блок-ненав’язливо добиватись правильного виконання.Пояснити учням значення основних елементів гри,ціль гри,дати ази тактики.З метою не втратити інтересу учнів до занять і по мірі засвоєння матеріалу використовувати варіативне виконання вправ.Наприклад передача зверху: в опорному положені,в стрибку,після переміщення,раз над собою-раз передача,раз над собою- поворот на 90(180) передача,перед собою,над собою,за-спину.Не зловживати ігровим та змагальним методом-це шкодить засвоєнню правильної техніки.Не акцентувати на спеціалізації.Сприяти розвитку спритності ,швидкості, координаційних здібностей. Спосіб організації індивідуально-груповий.) 
 3. спеціальної базової підготовки.(Удосконалення технічних прийомів, вивчити більш складніші- падіння і т.д.,їх варіативне виконання. Розподіл амплуа, враховуючи морфофізіологічні та індивідуальні особливості спортсменів-лівша -зв’язуючий або діагональний, вищі- перший темп,нижчі- ліберо і т.д.Вивчення тактики гри в нападі, захисті вцілому та окремих її елементів. Вивчення систем гри - 5:1;2:4; «кутом вперед,назад» та способів організації і взаємодії гравців на майданчику- розташування,комбінації.Велику увагу приділяти командній тактиці,вихованню морально-вольових якостей,сприяти створенню сприятливого клімату в сердені колективу.Зростає роль загальної та спеціальної фізичноі підготовки.Прививати здровий спосіб життя,самостійні заняття фізичними вправами.Широко застосовуавти інтегральну підготовку.змагальний та ігровий метод. Сприяти розвитку витривалості ,швидкісно-силових якостей, сили, координаційних здібностей. Спосіб організації індивідуально-груповий.
 4. максимальної реалізації індивідуальних можливостей.(На цьому етапі значно збільшується кількість засобів спеціальної підготовки у загальному обсязі тренувальної роботи, суттєво зростає обсяг змагальної практики. Основне завдання-максимальне використання засобів, здатних викликати бурхливу перебудову адаптаційних процесів волейболістів, та індивідуалізація підготовки. Сумарні величини обсягу та інтенсивності тренувальної роботи досягають максимуму, плануються заняття з великими навантаженнями. Різко зростає обсяг психологічної та інтегральної підготовки.
 5. збереження досягнень.(Підготовка на цьому етапі характеризується переважно індивідуальним підходом. Велика увага приділяється удосконаленню технічної майстерності, підвищенню психічної готовності. Потрібно прагнути до змін засобів і методів тренування, до застосування комплексів вправ які ще не використовувались підготовці, нових тренажерів, специфічних засобів, що стимулюють працездатність та ефективність виконання рухових дій. Вирішенню цих завдань будуть сприяти суттєві коливання тренувальних навантажень: наприклад на фоні загального зменшення обсягу роботи в макроциклі ефективним може виявитися планування ударних мікро- і мезоциклів з виключно великим тренувальним навантаженням. У процесі планування багаторічної підготовки велике значення має суворе дотримання принципу поступовості підвищення тренувальних навантажень від етапу до етапу з деякою стабілізацією їх на етапі максимальної реалізації максимальних можливостей. У цьому випадку тренувальні навантаження на всіх етапах цілком відповідають функціональним можливостям спортсмена, що забезпечує планомірне підвищення його підготовленості.
 6. Контрольні нормативи із загальної та спеціальної фізичної підготовки для груп початкової підготовки 

  Контрольна вправа Рік навчання
  1-й 2-й
  Вступні Випускні Вступні Випускні
  Біг на 20 м, с 4,3/4,8 4,1/4,6 4,17/4,6 3,8/4,3
  Крос без урахування часу, м 500/300 800/500 1000/800 1500/1000
  Віджимання від підлоги, кількість разів 8/4 10/6 12/7 15/8
  Підтягування на поперечці, кількість разів 4/1 6/2 8/2 10/3
  Вис на поперечці на двох руках, с 35/25 40/35 45/40 50/45
  Піднімання ніг до поперечки, кількість разів 4/2 6/4 8/5 10/6
  Присідання на одній нозі, потім на другій, кількість разів (разом) 12/8 16/12 18/14 22/16
  Стрибок у довжину з місця, см 156/135 167/143 168/145 178/152

  Примітка. Тут і далі через дріб указані нормативи: хлопчики / дівчатка

  Навчальний план для груп початкової підготовки, год. 

   

  Розділ підготовки  Рік навчання
  1-й  
  Теоретично-психологічна підготовка 4  
  Загальна фізична підготовка 42  
  Спеціальна фізична підготовка 60  
  Техніко-тактична підготовка 90  
  Інтегральна підготовка 58  
  Виконання контрольних нормативів 2  
  >Участь у змаганнях Згідно з календарем змагань
  Медичне обстеження За розкладом
  Усього: (256)  

  План-графік річного циклу підготовки для груп початкової підготовки 1-го року навчання 

  підготовки Підготовчий період  Змагальний період Перехідний період Усього за рік
  місяці
  IX X XI XII I II III IV V VI VII VII
  Теоретична підготовка                         256
  Теоретича підготовка   2       1 1           4
  Спеціальна фізична підготовка 8 8 6 6   8 8 8 8       60
  Загальна фізична підготовка 6 6 4 4   5 5 6 6       42
  Техніко-тактична підготовка 14 14 8 14 14   10 10 10 10     90
  Інтегральна підготовка 2 8 8 8   8 8 8 8       58
  Виконання контрольних нормативів 1               1       2
  Участь у змаганнях Згідно календаря спортивних змагань  
  Медичне обстеження За розкладом  
  Усього 31 32 32 32   32 32 32 33       256

  Спрямованість тренувальних занять стосовно розвитку рухових (фізичних) якостей в тижневому мікро циклі.

  дні рухові понеділок вівторок середа четвер п’ятниця субота неділя
  сила +++ ++ ++ + +    
  гнучкість + + + ++ ++    
  витривалість              
  спритність +++ +++ +++ ++ +    
  швидкісно-силові ++ ++ +++ +      
  Швидкісна витривалість     +++        

  +-мало доцільно; ++- доцільно;+++-дуже доцільно


 

Коментарі  

 
#3 TRDMinuts 07.10.2018 09:57
You are looking the most convenient service for online translation? GLS unites more than one thousand translators from all over the world. It means that you will order your translation without a doubt. We work with 40 languages. You do not need to look for a specialist in the internet. GLS is a service that solves any problems of translating the documents. You can send text for translation in any standard format by e-mail or through the file exchange service.
For instance, you live in London and want to translate any data fast. You do not need to look for translation company London. You just go to translate-document.com and send the file. Tomorrow the translator prepares the task. We check his work respectively to the international standards and send it to you. Regardless of where you are, the price will be the most profitable. For example, in translation agencies berlin with the office it will cost twice as expensive.
If you are the blogger and want to show unique articles using translations, the GLS service optimally solves your task. You can publish materials in the needed language taking the source posts from sites in any language. This gives a guarantee that you will form your blog with quality texts and it will not cost much.

Translate-Document.Com - Dutch English translation
Цитувати
 
 
#2 aa 29.06.2018 11:32
mt20180630
www.outletcoachstore.us.com
www.nike-dunks.com
www.fitflops-sale-clearance.us.com
www.nikeoutlet.us.com
www.okaleysunglasseses.us.com
www.mcm-outlet.us.org
www.cheapjordans.in.net
www.canadagoosesaleoutlet.us.com
www.pumarihannashoes.com
www.louboutinshoesuk.org.uk
www.pandorajewelryoutlet.in.net
www.airjordanshoes.in.net
www.adadassuperstar.com
www.supremenewyork.us.com
www.adidas-yeezyboost.us.com
www.canadagoosesoutlet.ca
www.kevindurantshoes.name
www.katespadeoutlet.us.org
www.adidas-shoes.us.com
www.coachfactory-outlet.us.com
www.airmaxoutletsaleus.com
www.moncleroutlets.us.org
www.lacostepoloshirts.name
www.ferragamo-outlet.us.com
www.manoloblahnikshoes.us
www.vans-shoesoutlet.us.com
www.colehaan-shoes.us
www.timberlandbootsoutlets.us.com
www.katespadehandbags.us.com
www.canadagoose-outlet.name
www.jordanretro.name
www.supremeclothing.us.org
www.saintlaurenthandbags.name
www.pumashoesoutlet.us.com
www.louboutinshoes.in.net
www.nikeoutletonline.us.com
www.pandorajewelryus.us.com
www.coach-outlets.us.com
www.ralphlauren-outlet.me.uk
www.danskoshoes.name
www.salomonshoesoutlet.us.com
www.coach-factoryoutletstore.us.com
www.cheapjordan-shoes.in.net
www.yeezyboost.us.com
www.ralphlaurensale-clearance.me.uk
www.kobeshoes.cc
www.nike-shoes.in.net
www.raybansunglasses.name
www.timberlandoutlet.com.co
www.cheapjordans-shoes.us.com
www.nike-basketballshoes.com
www.nikereactshoes.com
www.raybansunglasses.net.co
www.cheapnfljerseysnflwholesale.us.com
www.christianlouboutinshoesuk.org.uk
www.jordanshoes.in.net
www.coach-outletonlinefactory.us.com
www.katespadehandbagsclearance.us.com
www.asicsshoes-outlet.us.com
www.pandorajewelrypandora.us.com
www.versacehandbags.name
www.nikeoutletonlinestore.us.com
www.nikeairmax-270.com
www.valentino-shoes.us.com
www.monclerjacketssale.us.com
www.polooutlet.in.net
www.keensandals.us
www.adidasshoes.in.net
www.johnlobbbootmakershoes.us
www.eccoshoesstore.us.com
www.fendihandbags.name
www.nikezoom.us
www.polo-outlet.in.net
www.hermes-handbags.us
www.wolverineboots.name
www.valentinoshoesoutlets.us.com
www.pandora-jewelrycanada.ca
www.eccoshoes.us.org
www.michaelkors-outlet.ca
www.nikeairmaxaxis.com
www.reebokshoes.us.org
www.arcteryxboots.com
www.johnstonandmurphyoutlet.com
www.armaniexchange-outlet.com
www.poloralphlaurenoutletpolo.us.com
www.columbiashoesoutlet.us.com
www.cheapjordanshoes.in.net
www.kennethcoleshoes.us
www.pg2-shoes.com
www.cheapjordans.us.com
www.fitflops-saleclearance.us.org
www.oakleysunglasses-outlet.name
www.michael-korsoutlet.ca
www.birkenstocksandalsuk.co.uk
www.monclerjacketsoutlet.in.net
www.pandoracharms.name
www.vuitton-louis.us.com
www.ralph-laurenoutlet.com.co
www.coachfactory-outlet.in.net
www.coachoutletcanada.ca
www.uggbootssales.us.com
www.ralphlaurensaleclearanceuk.me.uk
www.ugg.net.co
www.coachoutletsonline.us.com
www.adidas-superstar.us.com
www.coachfactory-outletonline.us.org
www.coach-factoryoutletsonline.us.com
www.moncler-outlet.us.org
www.mulberryoutletuk.me.uk
www.vionicsandals.us
www.kyrie4-shoes.com
www.vancleefandarpelsjewelry.com
www.redbottomsshoes.us.com
www.garmontboots.com
www.givenchyoutlet.us.com
www.michaelkors-outlets.ca
www.cheapraybans.com.co
www.pandoracharmssale-clearance.us.com
www.coachoutletonlinecoachfactoryoutlet.us.com
www.timberlandbootsoutlet.us.com
www.newbalance-outlet.us.com
www.tiffany-andcooutlet.us.com
www.coach-factory-outlet.us.org
www.nmd-adidas.us.com
www.air-max90.org.uk
www.pandora-charms.us.org
www.kate-spade.us.com
www.canadagoosejacket.com.co
www.saintlaurentoutlet.in.net
www.coach-outletonline.eu.com
www.vasqueboots.us
www.jewelleryscharm.com
www.uggscanadaugg.ca
www.keenshoes.us.com
www.pranaclothing.us
www.jimmychoo.us.org
www.ralph-laurenoutlet.org.uk
www.nikehuarache-shoes.com
www.rolex-replicawatches.com.co
www.philippplein-outlet.com
www.nike-huarache.in.net
www.michael-korsoutlets.us.com
www.adidasoutlet.us.com
www.hermesbag.us.com
www.coachoutletstore-online.us.com
www.lebronjamesshoess.com
www.nikecortezclassic.us.com
www.katespade.in.net
www.moncleroutlet.me.uk
www.coachfactory-outletstore.us.com
www.canada-goose-jackets.ca
www.eccooutlets.us
www.raybanssunglassesoutlet.us.com
www.coach-outletonlines.us.com
www.berlutishoes.us
www.outletcoachoutlet.us.com
www.yslhandbags.name
www.birkenstockoutletus.us.com
www.cheapjordans.com.co
www.jimmychoo-outlet.us.com
www.harden-vol1.com
www.oakleysunglasses-wholesales.us.com
www.raybanssunglasseses.us.com
www.coachoutletstoreonlineclearances.in.net
www.2017nikeairmax.us
www.pandora-jewelryoutlet.us.com
www.pandora-outlet.us.com
www.salvatoreferragamoshoes.com
www.adidascampusshoes.us
www.pandoracharms.us.org
www.moncler-outlets.us.com
www.ralphlauren-outletonlines.us.com
www.adidasyeezyshoes.us.com
www.nikeoutletshoes.us.com
www.canadagoosesalejackets.us.com
www.ralph-laurenoutlet.us.org
www.cheapnbajerseys-wholesale.us.com
www.rolexreplica-watches.us.com
www.jordansshoes.us.com
www.mammutboots.com
www.air-max2018.us.com
www.dannerboots.us
www.birkenstocks.us
www.coachfactoryoutlet-online.us.org
www.supremeclothing.org.uk
www.ballyhandbagsoutlet.com
www.timberland-boots.us.com
www.niketessen.com
www.outletlouisvuitton.us.com
www.brunomaglishoes.us
www.tevasandals.us
www.polo-ralphlauren.in.net
www.nikefreerun.name
www.nikeairmax.in.net
www.airmax2019.us.com
www.air-jordans.us.com
www.birkenstockoutlets.us.org
www.diorhandbags.name
www.ysloutlets.us.com
www.christianlouboutinshoes.us.org
www.jordanshoesforsale.us.com
www.asicsoutlets.us.com
www.nikezoomshoes.com
www.adidas-nmd.us.com
www.nikeairmoremoney.us
www.adidasnmdr1.us.com
www.coachfactoryoutlet-storeonline.us.com
www.nikeairmax1.us
www.pradaoutlets.us.com
www.fitflopssale.us.com
www.katespadeoutletclearance.us.com
www.adidas-outlet.us.com
www.gappoloshirts.us
www.chopardwatches.name
www.burberry-outlet.name
www.drmartensboots.name
www.nikeair-force1.com
www.guccioutlets.us.org
www.aldenshoes.us
www.salvatoreferragamoshoes.us.com
www.allenedmondsshoes.us
www.drmartens.us.com
www.nikeshox-shoes.com
www.burberry-outlet-canada.ca
www.swarovskioutlets.us.com
www.nike-airpresto.com
www.nikeairmax95.com
www.columbiasportswear.us.com
www.coach-outlet.us.com
www.asoloboots.us
www.michael-korsoutlet.in.net
www.merrell-shoes.us.com
www.naotsandals.us
www.philipppleinshirt.com
www.fitflopssale-clearance.us.org
www.mikimotopearls.us
www.chchhandbags.com
www.katespadeoutletstoreonline.us.com
www.uggsoutletstoress.us.com
www.suprashoes.name
www.timberland-outlets.us
www.timberlandboots.name
www.canadagooseoutlet.name
www.mbtshoes.name
www.cheapmlbjerseyschina.us.com
www.adidasyeezyboost-350.us.com
www.harrywinstonjewelry.us.com
www.kobebryantshoes.name
www.coachfactoryoutlet-online.in.net
www.charmspandora.us.com
www.colehaanoutlet.us
www.skechersshoes-outlet.us.com
www.airmax-97.us.com
www.abercrombieand-fitch.ca
www.toryburch-outletonline.in.net
www.mulberry-bagsuk.me.uk
www.hermesbirkin.in.net
www.coachfactoryoutlet-stores.us.com
www.nikeshoes.us.com
www.michaelkorsoutlets.us.com
www.airmoreuptempo.us
www.michael-korsoutlets.eu.com
www.airmax-2018.com
www.nikeepicreact-flyknit.com
www.eccoshoes-outlet.us.com
www.givenchyhandbags.us
www.michaelkors-outlet.in.net
www.nike-airfoamposite.com
www.uggsoutletofficials.us.com
www.salomonshoes.in.net
www.cheapmlbjerseys-wholesale.us.com
www.coachoutletstoreonline.com.co
www.katespadeoutlet.in.net
www.pandoracharms.us.com
www.adidas.us.com
www.nikecortezclassic.com
www.reefsandals.name
www.ralphlauren.me.uk
www.coachoutletonlinestore.in.net
www.birkenstockshoesoutlet.us.com
www.yeezyboost-350.us.com
www.cheapoakleysunglassesofficial.us.com
www.coach-factoryoutletonline.us.org
www.nikeairmaxzero.com
www.givenchyhandbags.name
www.vasqueshoes.us
www.louisvuitton-outlet.us.com
www.supreme-clothing.us.com
www.coachfactoryonlineoutlet.com.co
www.canadagooseoutlet.net.co
www.pandora.us.com
www.nikeairmax-shoes.com
www.coachcanadaoutlet.ca
www.coachfactoryoutletsshop.us.com
www.florsheimshoes.us
www.nike-store.us.com
www.cartier.us.com
www.ultraboost.us
www.fredperrypoloshirts.in.net
www.toryburch-outletstores.us.com
www.pandorajewelry.in.net
www.christianlouboutinoutlet.us
www.fitflopssaleuk.me.uk
www.michaelkorsoutletonlineclearance.in.net
www.uggsoutlet-clearance.us.com
www.yeezyboost-350.co.uk
www.michaelkorsoutletclearance.us.org
www.adidasshoe.us.com
www.vuittonlouis.us.com
www.montblanc-pens.us.org
www.uggs.net.co
www.cheapoakleysunglasses.com.co
www.airmax90.org
www.redwingshoes.us.com
www.dooneyandbourkehandbags.name
www.salewashoes.com
www.ralphlaurenoutletsonline.us.com
www.thefryecompanyshoes.com
www.salvatoreferragamo.name
www.oakley--sunglasses.us.org
www.lowaboots.us.com
www.redwingoutlet.com
www.outlettoms.org
www.outletmichaelkors.us.com
www.cheapnfljerseysofficial.us.com
www.adidasoriginals.in.net
www.nikeshoes.in.net
www.suprashoes.us.org
www.caterpillarboots.us
www.pandorastore.us.com
www.hermes.us.org
www.adidas-stansmith.com
www.airjordans.us.com
www.swarovski-crystal.co
www.airmax-97.us
www.converseallstar.us.com
www.tevashoes.us
www.underarmourshoesoutlet.us.com
www.outlettoms.us.com
www.nikeairmax87.com
www.michaelkors-outlet.com.co
www.red-bottoms.us.com
www.converseshoes-outlet.us.com
www.adidas-yeezyshoes.us.com
www.michaelkorsoutlet-sales.us.com
www.tiffanyandcojewelry.in.net
www.oakley.nom.co
www.outletpandora.us.com
mt20180630
Цитувати
 
 
#1 ИННА Билевщук 20.07.2012 08:49
Добрий день! Дякеуємо що є небайдужі до наших проблем.Не знаю чи йде ще обговорення цієї темі(програми з волейболу)але для того всі програми повинні бути затверджені Міністерством і сама програма повинна відповідати Положенню про ДЮСШ(назва етапів підготовки вже інша) і.т.д.На мою думку та на думку багатьох фахівців непотрібно видумувати велосипед коли він вже є.Непогана Російська програма..та і та що була в СССР доробити тільки.Ті конторольні нормативи що тут пропонуються з ЗФП теж не ті що потрібні для цього виду спорту.Треба ща врахувати і те що стан фізичного розвитку дітей зараз набагато нижче ніж раніше...Заст.директора ДЮСШ.
Цитувати
 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Нове на сайті

Зареєструйтесь і надсилайте повідомлення іншим зареєстрованим на сайті користувачам